REGULAMIN STRONY ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy tanieopakowania.com dostępny jest pod adresami www.tanieopakowania.com i prowadzony jest przez firme F.H.U. MARPOL s.c. MAŁGORZATA GŁOWACKA, JANUSZ GŁOWACKI z siedzibą w Balicach (32-083) ul. Wrzosowa 3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP 5130020995, nr REGON: 356574290 (dalej Właściciel lub Sklep).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów z branży opakowań i gospodarki magazynowej, artykułów BHP, środków czystości, rolnictwa, budownictwa, opakowań do żywności oraz artykułów biurowych.
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • posiadanie adresu e-mail,
  • przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  • akceptacja plików cookies.

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 3. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony głównej Sklepu wypełniając formularz rejestracyjny w sklepie internetowym.
 4. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą.
 5. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
  • zamówione produkty,
  • sposób dostawy (firma kurierska, odbiór osobisty),
  • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 6. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Korzeniaka 8, 30-298 Kraków.
 7. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 8. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie, czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu zapytania przez Klienta. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
 9. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 10. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
  • w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
  • gotówką przy odbiorze osobistym,
  • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
 2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówienia.

Dział V. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: ph3@tanieoakowania.com , bądź telefonicznie pod numerem: 12 623 10 28 lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne).
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).
 5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa, należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne) lub na adres e-mail: ph3@tanieoakowania.com . W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

  1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma F.H.U. MARPOL s.c. MAŁGORZATA GŁOWACKA, JANUSZ GŁOWACKI z siedzibą w Balicach (32-083) ul. Wrzosowa 3, adres e-mail: iodo@marpol-krakow.pl, tel. 12 623 10 28 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
   • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
   • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
   • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu.
  2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • nr telefonu,
   • nr faksu,
   • adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
   • adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
   • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
  3. Każdy Klient Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
   W celu usunięcia, edycji lub wglądu w Państwa dane prosimy o kontakt drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy: it@marpol-krakow.pl
  4. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
  6. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta,w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  7. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
  8. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument który jest dostępny poniżej (pod „REGULAMIN STRONY ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO„)
  9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 1. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt Inspektorem danych osobowych w firmie F.H.U. MARPOL s.c. MAŁGORZATA GŁOWACKA, JANUSZ GŁOWACKI  est Pan Janusz Głowacki, zamieszkały w Balicach przy ul. Wrzosowa 3; 32-083, adres e-mail: iodo@marpol-krakow.pl, tel.12 623 10 28


Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy „Prawo własności przemysłowej”.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 6. Właściciel zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu o każdej zmianie regulaminu  na 14 dni przed planowaną zmianą, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

 

Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  1. Administrator – właściciel Serwisu to jest F.H.U. MARPOL s.c. MAŁGORZATA GŁOWACKA,JANUSZ GŁOWACKI z siedzibą przy ul. Wrzosowa 3, 32-083 Balice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP 5130020995, nr REGON: 356574290.
  2. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  3. Polityka Cookies – niniejszy dokumenty.
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tanieopakowania.com oraz www.marpol-krakow.pl .
  5. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.c. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  5. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies),
 7. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 9. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.